obuda-logo

Vissza az obuda.hu főoldalára

ÓBVSZ - Óbuda-Békásmegyer Rendeletek

utoljára frissítve: 2017. április 20. csütörtök

Véleményezhető rendelet-tervezetek

Rendelet-tervezetek társadalmi véleményezése

Annak előmozdítása érdekében, hogy a helyi társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be az önkormányzati rendeletek előkészítésébe, elősegítve ezzel a jogi szabályozás sokoldalú megalapozását, ezzel pedig az önkormányzati rendeletek minőségének és végrehajthatóságának javítását, a Képviselőtestület biztosítja az önkormányzati rendelet-tervezetek társadalmi véleményezését. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 38/A. §-a szerint a képviselőtestület elé kerülő rendelet-tervezeteket - meghatározott határidőn belül - bárki véleményezheti írásban az erre a célra kialakított elektronikus levélcímen. A vélemények beérkezéséről a rendszer automatikus visszaigazolást küld.

A névtelenül beérkezett vélemények nem kerülnek figyelembe vételre. Adatkezelésről való tájékoztatás: a rendelet-tervezet szakmai előkészítéséért felelős a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét - a visszaigazolás küldése, az összefoglaló készítése céljából - legkésőbb a véleményezett önkormányzati rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig kezeli. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (7) bekezdése szerint az adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

Az önkormányzati rendelet-tervezetek itt tekinthetők meg.

A beérkezett véleményekről a rendelet-tervezetről készülő előterjesztés részeként összefoglaló készül, amely tartalmazza a véleményezők számát, a véleményezés határidejét, a leggyakrabban előforduló, tartalmilag összefüggő, szakmailag jelentősebb észrevételek összefoglaló ismertetését, amelyek beépítésre kerültek a rendelet-tervezetbe, az elutasított észrevételeket, az elutasítás rövid szakmai és jogi indokolásával. A képviselőtestület elé kerülő előterjesztések itt tekinthetők meg.

Köszönjük, hogy véleményével hozzájárult munkánkhoz!
a Polgármesteri Hivatalban és Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet Rendelet véleményezése
Véleményezés lejárati ideje: 2017. 04. 26.
a településkép-védelmi adóról szóló 9/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezet Rendelet véleményezése
Véleményezés lejárati ideje: 2017. 04. 26.
vásárcsarnokok, a piacok és az üzletközpontok létesítéséről és működésük rendjéről szóló 19/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Rendelet véleményezése
Véleményezés lejárati ideje: 2017. 04. 26.
a bizottságok működésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Rendelet véleményezése
Véleményezés lejárati ideje: 2017. 04. 26.
az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet véleményezése
Véleményezés lejárati ideje: 2017. 04. 26.
© 2010-2017. Obuda.hu - Minden jog fenntartva.